013
Bron

Dit is de eerste steen van de Lancierskazerne, gelegd door Koning Willem II op 7 mei 1842. Al sinds de Tiendaagse Veldtocht in 1831 (zie bron Overgave van Hasselt) verbleven er militairen in Tilburg. Eerst om druk op de Belgen te zetten en later om de landsgrenzen te bewaken. Daarom vond de koning dat een kazerne nodig was. Hij nam zelf de kosten op zich. Het gebouw bestond eerst alleen uit drie stallen met plek voor tweehonderd paarden. Kort erna werd de kazerne voor tweehonderd manschappen ernaast gebouwd.

 Met de kazerne werd Tilburg een garnizoensstad. Dat betekent dat het een stad was met militair belang en soldaten die vast gestationeerd zijn op die plek. In 1856 vertrokken de soldaten. De gemeente Tilburg verkocht de helft van de kazerne aan leerlooier N.N. de Kanter en de andere helft aan de fabrikant P.J. van den Berg die er de BeKa-fabriek in vestigde (zie thema BeKa). Van den Bergh kocht later het hele gebouw en verbouwde het in 1904. Toen de fabriek gesloten werd is een deel van die gebouwen afgebroken, maar de oude kazerne is blijven staan. Het is de oudste nog bestaande cavaleriekazerne, dus met plekken voor paarden, in Nederland.

Herkomst

Maker

Fotografie Jan Stads


Gerelateerde thema's

Koning Willem II

Trefwoorden

Willem II

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen