013
Bron

Dit is een tekening van een onderzoek tussen 1886-1887 naar de arbeidsomstandigheden in de fabrieken. Dat was een opdracht van de Tweede Kamer. Zo’n onderzoek noemen we een parlementaire enquête. Deze werd de ‘Arbeidsenquête’ genoemd. Op de tekening worden mensen geïnterviewd. Met de enquête werd onderzocht hoe het werken in de textielindustrie was. Volgens de uitkomsten van de Arbeidersenquête ging het best goed in Tilburg en was er geen kinderarbeid. Maar dit klopte allemaal niet: het loon was te laag om van te leven, de werkomstandigheden waren ongezond en heel erg zwaar en er werkten een heleboel kinderen in de Tilburgse fabrieken.

Alle bronnen